Weerbare Overheid

Hieronder staat een overzicht van producten en diensten vanuit het programma Weerbare Overheid. Hierin vind je onder meer de Toolbox Bedrijventerreinen met daarin de datagedreven aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen die bekroond werd met de Ondermijning Innovatie Award 2022.

Wil je weten welke producten er nog meer zijn en waar Taskforce-RIEC je bij kan ondersteunen? Benader dan je accountmanager voor verdere informatie.

Bewustwording en organisatie

Toolbox bewustwording
Animatievideo’s, Bewustwordingspresentatie ‘wat is ondermijning’, Communicatietoolkit, Kennisplatform Ondermijning, Leermodule Ondermijning, Jongerenfilm ‘ZICHT’, Leerlingalert.nl, Stopondermijningsamen.nl, Menukaart Bestuurlijke Interventies Ondermijning, XTC Geurkaarten, Underkoffer

Toolbox raadsverkiezingen
Tijdlijn, Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen, Weerbaarheidscheck politieke partijen, Animatievideo’s, Toolkit Democratische Weerbaarheid voor politieke ambtsdragers, Dilemma kaartspel, Game Desinformatie voor raadsleden en wethouders, Gedragscode raads- en commissieleden, Voorbeelden omgaan met beïnvloeding lokaal bestuur

Signaalkaarten
Sessie herkennen van signalen voor verschillende afdelingen van de gemeente

Communicatietoolkit

Versterken informatiepositie gemeenten

Versterken Informatiepositie Gemeenten (VIP) heeft als doel gemeenten in hun kracht te zetten om ondermijnende criminaliteit door middel van data gedreven werken te signaleren en te bestrijden. Het VIP stimuleert en ondersteunt gemeenten om op alle niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) aan de slag te gaan met het versterken van hun informatiepositie in de aanpak van ondermijning. Hierbij sturen we op het zelflerend vermogen van gemeenten.

Ondersteuning op vijf onderdelen:

  • Inzicht in de eigen informatiepositie: tijdens een interactie workshop voert de gemeente de datavolwassenheidscan uit. Hiermee krijgen zij inzicht hoe ze ervoor staan op het data gedreven werken bij de aanpak van ondermijning en weten zij aan de hand van concrete handelingsperspectieven hoe ze structureel kunnen doorgroeien.
  • Inrichten van hun eigen informatiepositie: we bieden handreikingen, Good Practices, advies en dergelijke die kunnen bijdragen aan het inrichten van de gemeentelijke informatiehuishouding ter ondersteunen aan de bestuurlijke aanpak van ondermijning.
  • Verhogen van de informatiepositie: met de handreikingen informatiebeelden krijgen gemeenten gestructureerd en binnen de juridische kaders een beeld op een branche, thema of gebied.
  • Interveniëren op basis van de informatiepositie: We geven richting aan bestuurlijke interventiemogelijkheden op basis van de informatiepositie.
  • Verstevigen van de informatiepositie: We bieden praktische ondersteuning, trainingen en adviezen om de gemeentelijke informatiepositie duurzaam te verstevigen en te verankeren in beleid.

Beleid en handhaving


* voor sommige bestanden op kennisplatformondermijning.nl dien je in te loggen

Integriteit en veilige werkomgeving