Weerbare Overheid

Hieronder staat een overzicht van producten en diensten vanuit het programma Weerbare Overheid. Hierin vind je onder meer de Toolbox Bedrijventerreinen met daarin de datagedreven aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen die bekroond werd met de Ondermijning Innovatie Award 2022.

Wil je weten welke producten er nog meer zijn en waar Taskforce-RIEC je bij kan ondersteunen? Benader dan je accountmanager voor verdere informatie.

Bewustwording en organisatie

Toolbox bewustwording
Animatievideo’s, Bewustwordingspresentatie ‘wat is ondermijning’, Communicatietoolkit, Kennisplatform Ondermijning, Leermodule Ondermijning, Jongerenfilm ‘ZICHT’, Leerlingalert.nl, Stopondermijningsamen.nl, Menukaart Bestuurlijke Interventies Ondermijning, XTC Geurkaarten, Underkoffer

Toolbox raadsverkiezingen
Tijdlijn, Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen, Weerbaarheidscheck politieke partijen, Animatievideo’s, Toolkit Democratische Weerbaarheid voor politieke ambtsdragers, Dilemma kaartspel, Game Desinformatie voor raadsleden en wethouders, Gedragscode raads- en commissieleden, Voorbeelden omgaan met beïnvloeding lokaal bestuur

Signaalkaarten
Sessie herkennen van signalen voor verschillende afdelingen van de gemeente

Communicatietoolkit

Informatiepositie en informatiebeveiliging

Innovatie Award 2022 voor de datagedreven aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen.

Ken je onze Toolbox Bedrijventerreinen nog niet? Deze biedt bijvoorbeeld passende handelingsperspectieven in de vorm van een handreiking interventies bedrijventerreinen.

Tools en handreikingen


* voor sommige bestanden op kennisplatformondermijning.nl dien je in te loggen

Beleid en handhaving


* voor sommige bestanden op kennisplatformondermijning.nl dien je in te loggen

Integriteit en veilige werkomgeving