Inrichten van de informatiepositie

Bij het verwerken van ondermijningssignalen is het ontzettend belangrijk om signalen en meldingen zorgvuldig te verwerken. Het Privacy Protocol Binnengemeentelijke gegevensdeling bij de aanpak van ondermijning vormt hiervoor de basis. Het protocol laat zien hoe een gemeente bij de bestuurlijke aanpak van ondermijning, persoonsgegevens verwerkt  in met welk doel. Aan de hand van deze aanpak kunnen een Lokaal Informatie Overleg (LIO) en bijvoorbeeld een Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) als middelen doelmatig en duurzaam worden ingezet.

Middelen

Lokaal informatieoverleg (LIO)

* voor sommige bestanden op kennisplatformondermijning.nl dien je in te loggen