LOODS12

Als netwerkorganisatie Taskforce-RIEC willen en zullen we blijvend investeren in kennisoverdracht aan de collega’s die in het samenwerkingsverband een vuist maken tegen ondermijnende criminaliteit. Wij investeren in kennisoverdracht en het weerbaar maken van partners. Dit doen we vanaf november 2023 vanuit een centrale trainingslocatie in Breda, LOODS12. Een bezoek aan LOODS12 moet voor bezoekers een belevenis worden. De trainingslocatie biedt een fijne en inspirerende omgeving, waar deelnemers een dag(deel) loskomen van hun dagelijkse werkomgeving. Zij maken in de Experience – aangevuld met themakamers – (nader) kennis met de wereld van ondermijnende criminaliteit, door eerst te zien, te ervaren en te beleven.