Partners

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland faciliteert een structurele en integrale aanpak. Enerzijds door een samenwerking tussen de convenantpartners te organiseren. Anderzijds het bestuur te adviseren over de mogelijkheden van de bestuurlijke aanpak.

Als je het veiligheidsveld met een voetbalteam vergelijkt, dan is Justitie de keeper, die ondersteunend werkt aan de verdediging: politie, de FIOD, de FIU et cetera. Deze verdediging is weer ondersteunend aan het middenveld: de scholen en het MKB bijvoorbeeld. En voorin staan de sociale verbanden van burgers. Je krijgt zo een model waarin je de samenwerking van achter naar voren opbouwt.