Inzicht in de informatiepositie gemeenten

Verkrijg inzicht in hoe je er als weerbare gemeente voorstaat met de datagedreven aanpak van ondermijning.

De Datavolwassenheidsscan Ondermijning is speciaal ontwikkeld voor gemeenten en biedt hen helder inzicht in hun huidige informatiepositie op het gebied van de bestuurlijke aanpak van ondermijning.

Daarnaast schetst de scan concrete handelingsperspectieven om deze positie te verbeteren. De scan benadrukt het belang van een sterke informatiepositie voor een effectieve en efficiënte bestrijding van ondermijnende criminaliteit, cruciaal voor het bouwen van een weerbare gemeente.

Het traject van de Datavolwassenheidsscan Ondermijning voor gemeenten begint met het invullen van een analysetool door een multidisciplinair team, gevolgd door een interactieve workshop binnen de eigen gemeente waarin de resultaten worden besproken. Enkele weken later ontvangt de gemeente een eindrapport met concrete handelingsperspectieven, gebaseerd op de discussies uit de workshop, om de datagedreven aanpak van ondermijning te versterken. In een terugkomsessie kiest de gemeente drie prioriteiten om direct mee aan de slag te gaan. De totale tijdsinvestering per deelnemer bedraagt maximaal 5 uur.

Deelname aan de Datavolwassenheidsscan stelt gemeenten in staat om:

  • Hun huidige niveau van datavolwassenheid te beoordelen, specifiek in de context van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.
  • Concrete acties en prioriteiten te identificeren voor het versterken van hun datagedreven werkcultuur en -processen.
  • De samenwerking en afstemming binnen de gemeentelijke organisatie te verbeteren door het creëren van wederzijds begrip en verbinding tussen verschillende disciplines.
  • Inmiddels is de Datavolwassenheidsscan al met succes bij meer dan 40 gemeenten afgenomen.

 

Voor meer informatie over de Datavolwassenheidsscan, lees het artikel “Hulp voor gemeenten bij de datagedreven aanpak van ondermijning” op:
https://ccv-secondant.nl/platform/article/hulp-voor-gemeenten-bij-de-datagedreven-aanpak-van-ondermijning-1

Wil je meer weten over de scan of wil je de workshop Datavolwassenheidsscan ook in jouw gemeente uitvoeren, neem dan contact op met .