Handreikingen versterken informatiepositie

Gemeenten hebben vaak beperkt zicht op wat zich afspeelt in het buitengebied, bedrijventerreinen of bijvoorbeeld winkelcentra. Deze vormen met regelmaat een blinde vlek. Omdat gemeenten niet weten wat er speelt kunnen zij ook niet de juiste maatregelen of acties ondernemen. Om gemeenten hierbij te helpen heeft team VIP handreikingen ontwikkeld op verschillende thema’s en gebieden. Gemeenten kunnen met deze handreikingen, binnen geldende wetgeving, een informatiebeeld opbouwen tot op adres- en perceelniveau. Het doel van de handreiking is om op zorgvuldige en transparante wijze tot een informatiebeeld te komen. De gefaseerde manier van informatieverzameling is in lijn met het ‘Model Privacy Protocol binnengemeentelijke gegevensdeling’. Ter ondersteuning bij het opbouwen van een informatiebeeld is er voor elke handreiking een invultemplate ontwikkeld in Excel.