Manager Platform Veilig Ondernemen 36 uur

Heb jij ervaring met samenwerkingsprojecten op het gebied van veiligheid? Ben je in je element als spin in het web op de rand van het publieke en private domein en vind je het leuk om actief een verschil te maken? Dan is hier je kans.

Wat doet het platform Veilig Ondernemen Brabant – Zeeland?

Het Platform Veilig Ondernemen Brabant – Zeeland is een Publiek-Private Samenwerking tussen brancheorganisaties (VNO-NCW), CCV, ondernemers (verenigingen), gemeenten, Politie, justitie en het Openbaar Ministerie (OM). Het valt binnen het samenwerkingsverband Taskforce-RIEC. Het doel van het PVO is om samen te werken aan een veilig ondernemersklimaat. Dat doen we door met elkaar doeltreffende en waar mogelijk preventieve en duurzame veiligheidsmaatregelen te nemen.

Het PVO Brabant – Zeeland maakt zich sterk voor actuele thema’s die te maken hebben met de veiligheid van ondernemers en personeel. Dit in relatie tot op het gebied van georganiseerde criminaliteit (fraude, witwassen etc.), cybercrime en high impact crimes (inbraken, overvallen) en winkeldiefstallen. Ook wordt ingespeeld op trends in de criminaliteit en behoeften van het netwerk. Naast het tot stand brengen van een veiligheidscoalitie in en met de samenleving, investeert het PVO Brabant – Zeeland in bewustwording, kennisoverdracht en innovatie.

Het PVO Brabant – Zeeland is onderdeel van een landelijk dekkend netwerk van PVO’s. In Nederland zijn 10 PVO’s actief. Onder de Taskforce-RIEC Brabant – Zeeland vallen 2 PVO’s te weten, PVO Oost Brabant en PVO Zeeland West Brabant. Voor nadere kennismaking verwijzen we je naar de website www.pvo-brabant-zeeland.nl

Wat ga je doen?

Als Manager PVO Brabant – Zeeland heb je een zelfstandige rol binnen het netwerk. Je legt verbindingen met partijen, die volgens jou kunnen bijdragen aan vitale coalities voor veiligheid. Je werkt in publiek-private samenwerkingsverbanden met lokale, regionale en landelijke partijen, soms mogelijk zelfs internationaal. In de complexe context weet je de verschillende partijen met hun eigen rollen en belangen op één lijn te krijgen, zodat er gezamenlijke focus en doelen ontstaan. Je initieert en onderneemt acties, die de samenwerking in beweging brengt en de gezamenlijke doelen omzet in concrete resultaten en maatschappelijke effecten. Je geeft  leiding aan het team van projectleiders/adviseurs binnen het Platform Veilig Ondernemen regio Brabant en regio Zeeland. Jij bent budgettair verantwoordelijk voor beide regio’s, vertegenwoordigt PVO Brabant – Zeeland in het landelijk netwerk en legt verantwoording af aan de directie Taskforce RIEC Brabant – Zeeland, de Stuurgroep PVO en andere gremia zoals het Ministerie van Justitie. Voor de inhoudelijke ontwikkeling van het PVO in de regio’s Oost Brabant en Zeeland-West Brabant en het aanjagen daarvan vorm je een duo met een (plaatsvervangend) manager PVO en hebben jullie de twee regio’s verdeeld.

Je richt je op de volgende taken:

 • Verder opbouwen van een heldere organisatie- en samenwerkingsstructuur van het PVO;
 • Je bent budgetverantwoordelijk voor het PVO, verantwoordt de planning van de inzet en kosten om de activiteiten volgens plan te kunnen laten verlopen.
 • Draagt zorg voor de evaluatie van projecten, thema’s en/of per geografisch gebied en adviseert over (thema- en/of gebied overstijgende) wijzigingen.
 • Stemt af met collega’s over de aansluiting van projecten c.q. geografische gebieden op elkaar en de aansluiting met het overkoepelende thema c.q. landelijke samenwerking, heeft hierbij een sturende rol.
 • Ontwikkelen van onderscheidende veiligheidsconcepten in PPS verband en het ontwikkelen en onderhouden van relevante netwerken;
 • Adviseert over strategische vraagstukken van het PVO-BZ;
 • Zorgen voor de regionale verspreiding/verduurzaming van ontwikkelde concepten, d.w.z. het opzetten van samenwerkingsverbanden op het gebied van veiligheid en hen begeleiden tot zelforganiserende coalities;
 • Opstellen van de jaarplannen en begrotingen, net als de jaarlijkse verantwoording daarover;
 • Ambtelijk ondersteunen van de bestuurlijke portefeuillehouder PVO;
 • Zorgvuldig informeren van het bestuur, de PVO partners en het creëren van draagvlak in het Taskforce-RIEC netwerk en daarbuiten;
 • Werven van structurele fondsen om het PVO te kunnen bekostigen en bestendigen.

Resultaat van de opdracht

Het resultaat van de opdracht is dat ondernemers in de geprioriteerde PVO gebieden aantoonbaar maatregelen gaan nemen ter voorkoming van crimineel misbruik van het bedrijf. De ondernemers bewust wordt gemaakt van de kwetsbaarheid en weten op welke manieren criminelen misbruik van de onderneming kunnen maken. Het platform ontwikkelt zich verder als staand en blijvend gremium, dat op verschillende plekken in de twee provincies continu zorgt voor meer veiligheid in relatie tot bedrijvigheid.

Wie ben jij?

Je bent een netwerker en verbinder pur sang; je beweegt je gemakkelijk tussen zowel kleine ondernemers als bestuurders. Je weet strategische doelen gemakkelijk te vertalen naar de praktijk en vice versa. Je bent een ondernemend type, met een neus voor kansen. Je kunt (schijnbare) tegengestelde belangen herkennen en bent in staat om desondanks gezamenlijke doelstellingen te formuleren. Je hebt kennis van en inzicht in de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken en de wijze waarop verandering, vernieuwing en innovatie hierbij effectief kunnen zijn. Je enthousiasmeert, activeert en weet tastbare resultaten te bereiken voor het netwerk.  Programmatisch werken is voor jou bekend terrein.

Je beschikt over:

 • HBO+/WO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring als projectleider in het veiligheidsdomein;
 • Aantoonbare ervaring met programmatisch/projectmatig werken;
 • Aantoonbare ervaring met bestuurlijke processen en een uitstekend gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen Een sterk verbindend karakter en overtuigingskracht;
 • Uitstekende communicatieve en organisatievaardigheden die je kunt toepassen op de doelgroep waarmee je in gesprek bent (intern, extern, ambtelijk en bestuurlijk);
 • Het vermogen om nieuwe ontwikkelingen en trends snel te doorzien en op te pakken.
 • Coachende leiderschapsstijl

Wat bieden wij?

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland biedt uitdaging, een plezierige werksfeer met bevlogen collega’s en een zeer boeiend werkterrein dat constant in beweging is. Inzet vanuit één van de ketenpartners/jouw werkgever geniet de sterke voorkeur vanuit de netwerkgedachte ‘Wij zijn Taskforce-RIEC’. In het geval van inzet via de werkgever blijf je in dienst van de eigen organisatie en houd je de rechtspositie van de uitlenende organisatie. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, is indiensttreding mogelijk. Bij indiensttreding bedraagt het salaris, afhankelijk van het kennisniveau en ervaring, maximaal schaal 12 (min. € 4.781en max. € 6.470 bruto per maand).

Vragen?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Adryo Toorians, tel. 06 21 45 25 11. Voor informatie over het selectieproces kun je terecht bij Menno van der Meulen, Recruiter, telefoonnummer: 06 46 17 01 74. Een uitgebreide functieprofiel kan opgevraagd worden via .

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.