Expert Weerbare Overheid 36 uur

Heb jij ervaring in het werken binnen of met gemeenten? En heb je kennis van de uitdagingen waar de gemeenten voor staan als het gaat om het verhogen van hun weerbaarheid tegen ondermijnende invloeden? Ben je sterk in het ondersteunen op de inhoud en krachtig in het begeleiden van processen? En daarnaast een stevige adviseur op ambtelijk en bestuurlijk niveau? Dan zoeken wij jou!

Gemeenten en provincies zijn als maatschappelijke dienstverlener kwetsbaar voor ongewenste invloeden van buitenaf. Inwoners kunnen maar op één plaats terecht voor bijvoorbeeld paspoorten, vergunningen of mogelijk maken van ontwikkelingen in openbare ruimten. Door (onbedoeld) misbruik te laten maken van deze diensten wordt onze democratische rechtstaat ondermijnd.

De Brabantse en Zeeuwse gemeenten en provincies werken samen aan het versterken van hun weerbaarheid. In 2022 is in beide provincies de norm weerbare overheid opgesteld, die hen hiervoor een handreiking biedt. Met als doel de overheidsinstanties de norm binnen hun eigen organisatie implementeren. Het doel is dat de overheidsinstanties de norm binnen de eigen organisatie implementeren en samen werken aan een weerbare overheid.

In de brede beweging tegen ondermijnende criminaliteit is het van belang dat ook gemeenten en provincies de bestrijding van ondermijning actief ter hand nemen. Dan hebben we het niet alleen over het aanpakken ervan, maar ook ervoor zorgen dat ze hierin bekwaam en weerbaar zijn. Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland biedt hierin ondersteuning, onder andere met kennis en expertise.

Vanuit Taskforce-RIEC bieden ook de Experts Weerbare Overheid structureel expertise en ondersteuning aan de verschillende regio’s (districten / basisteams / gemeenten / provincies) die met de norm aan de slag gaan. Het gaat daarbij met name om het stimuleren van bewustwording en het bieden van inhoudelijke ondersteuning bij ambtelijke en bestuurlijke processen die nodig zijn om de norm te implementeren. Vanuit de norm gaan ze met deze thema’s aan de slag: bewustwording, informatiehuishouding en -veiligheid, beleid en handhaving, integriteit en veilige publieke taak en communicatie.

Wat ga je doen?

Je vervult een aanjagende en verbindende rol en stimuleert gemeenten en provincies om volledig uitvoering te geven aan de weerbaarheidsnorm. Je zoekt samen met gemeenten/provincies naar inhoudelijke en organisatorische oplossingen voor de mogelijke uitdagingen. Je voert gesprekken met ambtelijke of bestuurlijke stakeholders en pakt zaken op zodat het proces voortgang krijgt. Een laatste belangrijk onderdeel van je functie is het in beeld hebben en houden van de knelpunten bij de gemeenten en provincies als het gaat om hun weerbaarheid.

De norm zoals die in 2022 is vastgesteld is een groeimodel. De intentie is dat de norm (op onderdelen) wordt doorontwikkeld of uitgebreid. Het is aan jou om het voortouw te nemen als het gaat om het herkennen, bespreken en tot uitvoering brengen van deze ontwikkelingen.

Als Expert Weerbare Overheid ben je een netwerker in hart en nieren, die als geen ander mensen en organisaties aan elkaar kan verbinden. Het implementeren van de Norm Weerbare Overheid is een organisatiebrede opgave. Je kent de uitdaging die dit met zich meebrengt: dat de gemeentesecretaris, directie en management van de gemeente de Norm gaan omarmen en zich eigenaar voelen van deze opgave. Een uitdaging waar jij mee aan de slag gaat.

Je krijgt energie van het aanjagen van dat eigenaarschap en het ondersteunen van deze veranderopgave. Je stuurt actief op samenwerking tussen overheidsorganisaties in Brabant en Zeeland om de weerbaarheid van gemeenten en andere overheidspartners te versterken.

Een standaard werkweek bestaat niet. Elke dag ziet er anders uit. Je zult daarbij veel op pad zijn naar gemeenten binnen het werkgebied van de Taskforce-RIEC in Brabant en Zeeland. Waarbij je geregeld gesprekken voert met onder andere bestuurders en gemeentesecretarissen.

Wat vragen wij?

Jij kent de gemeentelijke of de provinciale wereld als geen ander en weet welke rol zij in de samenleving vervullen.

En verder:

 • Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt je bewezen bij gemeentelijke organisaties op strategisch, ambtelijk topniveau en/of je hebt bestuurlijke  ervaring bij een gemeente.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met bestuurlijke advisering en processen en daarmee een uitstekend gevoel voor  politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je hebt kennis van het bestuurlijk instrumentarium (onder andere Wet Bibob, Wet Damocles) met betrekking tot  het tegengaan van ondermijnende criminaliteit is een pré.
 • Je hebt kennis van integriteit en Veilige Publieke Taak (VPT) is een pré.
 • Je kunt goed luisteren en bent analytisch sterk.
 • Je bent een netwerker en verbinder pur sang. Je weet strategische doelen gemakkelijk te vertalen naar de   praktijk en vice versa.
 • Je bent proactief en dienstverlenend naar de gemeenten.
 • Je bent zichtbaar, pikt signalen op en zoekt continu de verbinding in de samenwerking met anderen.
 • Je kunt (schijnbare) tegengestelde belangen herkennen en bent in staat om desondanks gezamenlijke   doelstellingen te formuleren en resultaten te bereiken.
 • Je bent gesprekspartner op alle niveaus, bestuurlijk en ambtelijk. 
 • Je houdt ervan om op pad te gaan naar de diverse partners.
 • Je beschikt over de vaardigheden om deze relatief vrije rol binnen de geldende kaders invulling te geven op een   manier waarop je een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgave.

Wat bieden wij?

Je maakt deel uit van het team Weerbaarheid  van de Taskforce-RIEC. Het team Weerbaarheid bestaat uit gedreven experts die samen werken aan een Weerbare Overheid en Weerbare Samenleving. Waar de expert Weerbare Overheid de overheden ondersteunt om misbruik van overheidsdienstverlening door criminelen tegen te gaan zijn de collega’s Weerbare Samenleving bezig met het versterken van kwetsbare gebieden, jongeren of branches. Experts gericht op het versterken van de informatiepositie en onderzoek & kennisuitwisseling vallen eveneens onder het team Weerbaarheid.

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland opereert in een uitdagende werkomgeving, we hebben een plezierige werksfeer en een interessant, boeiend werkterrein dat constant in beweging is. Check onze LinkedIn-pagina voor een kijkje in de keuken. Detachering vanuit je huidige werkgever is een mogelijkheid. In dit geval blijf je in dienst van de eigen organisatie en behoud je de rechtspositie van de uitlenende organisatie (jouw werkgever).

Ook is indiensttreding bij Stichting Taskforce-RIEC mogelijk. Bij indiensttreding bedraagt het salaris, afhankelijk van het kennisniveau en ervaring maximaal schaal 11 (min. € 4.020,- en max. € 5.725,- bruto per maand). De aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor een periode van één jaar. Een veiligheidsscreening maakt deel uit van de plaatsingsprocedure.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Remco Jansen, Directeur ai. op telefoonnummer 06-31740162. Met vragen over het selectieproces kun je contact opnemen met Menno van der Meulen, telefoonnummer 06-46170174.

Solliciteren

Je kunt je sollicitatiebrief en CV tot uiterlijk 29 september 2023, 12:00 uur sturen naar . Sollicitaties worden na ontvangst meteen in behandeling genomen. Zodra de vacature is ingevuld, wordt de openstelling en publicatie beëindigd. Een veiligheidsscreening maakt deel uit van de plaatsingsprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.