Expert Veilige Publieke Taak Zeeland/West-Brabant 36 uur

Wil jij je ervoor zorgen dat jouw collega’s veilig hun publieke taak kunnen uitvoeren? Heb jij ervaring bij provincie of met gemeenten? En heb je kennis van de uitdagingen waar zij voor staan  als het gaat om het verhogen van hun weerbaarheid tegen ondermijnende invloeden? Ben je sterk in het ondersteunen op de inhoud en krachtig in het begeleiden van processen? En daarnaast een stevige adviseur met een hands-on mentaliteit? Dan zoeken we jou!

Werken aan een weerbare overheid

Gemeenten en provincies zijn als maatschappelijke dienstverlener kwetsbaar voor ongewenste invloeden van buitenaf. Inwoners kunnen maar op één plaats terecht voor bijvoorbeeld paspoorten, vergunningen of het mogelijk maken van ontwikkelingen in de openbare ruimten. Door (onbedoeld) misbruik te laten maken van deze diensten wordt onze democratische rechtstaat ondermijnd. Specifieke medewerkers zijn extra kwetsbaar voor agressie en geweld in hun werkomgeving.

De Brabantse en Zeeuwse gemeenten en provincies werken samen aan het versterken van hun weerbaarheid. De Commissarissen van de Koning in beide provincies, zijn bestuurlijk trekker voor dit thema. In 2022 is in beide provincies de norm weerbare overheid opgesteld, die hen hiervoor een handreiking biedt. Het doel is dat de overheidsinstanties de norm binnen de eigen organisatie implementeren en samen werken aan een weerbare overheid.

In de brede beweging tegen ondermijnende criminaliteit is het van belang dat ook gemeenten en provincies de bestrijding van ondermijning actief ter hand nemen. Dan hebben we het niet alleen over het aanpakken ervan, maar ook ervoor zorgen dat ze hierin bekwaam en weerbaar zijn en dat hun medewerkers veilig hun publieke taak kunnen uitvoeren. Als Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland bieden we ondersteuning aan ons netwerk van gemeenten, provincies en andere overheden, onder andere met kennis en expertise.

Wat ga je doen?

Als Expert Veilige Publieke Taak bied je versterking aan het netwerk door inhoudelijke kennis en expertise te delen en gemeenten, provincies en waterschap (hierna te noemen: doelgroep) actief te ondersteunen op het gebied van Veilige Publieke Taak. Je werkzaamheden borduren voort op collectief opgestelde normen tegen agressie: Stop Agressie Samen, Zeeuwse en Brabantse Norm Weerbare Overheid.

Je vertrekpunt is een jaarlijks plan van aanpak, dat je samen met netwerkpartners opstelt. Hierin krijgen zowel preventieve aspecten van de aanpak als ook de ondersteuning in geval van incidenten een plek. Je voert hierover periodiek overleg met de bestuurlijke trekkers. Je adviseert gemeenten, provincies en waterschap praktisch en gedegen op het gebied van Veilige Publieke Taak. Denk hierbij aan het opstellen en in processen onderbrengen van preventieve (fysieke) beveiligingsmaatregelen en het procesmatig inrichten van adequate interventies bij agressie en intimidatie tegenover medewerkers én politieke ambtsdragers.

Zo variëren je werkzaamheden van het brainstormen met de doelgroep om hen op weg te helpen tot en met het ondersteunen bij het opstellen van voorstellen voor (uitvoerings-)beleid. Uiteraard doe je dit onder eindverantwoordelijkheid van de betreffende organisatie. Deze activiteiten worden zoveel als mogelijk op locatie bij de doelgroep of in (sub)regionaal verband uitgevoerd. Je hanteert daarbij een hands-on instelling. En verder:

 • Je bevordert de meldingsbereidheid van overschrijdend gedrag (intimidatie, bedreiging, et cetera.) en organiseert en monitort de daadwerkelijke opvolging van die meldingen door de justitiële partijen. Je bouwt aan en onderhoudt actief een netwerk bij politie en OM. Je kent de weg goed bij deze partijen.
 • Je levert een bijdrage aan het creëren van bewustwording en kennisontwikkeling bij medewerkers van de doelgroep zelf.
 • Je sluit aan bij, draagt actief bij aan en bouwt aan (boven)regionale netwerken rondom Veilige Publieke Taak. Zo bouw je expertise op en draag je bij aan kennisontwikkeling en doorontwikkeling van interventies op dit thema.
 • Je verzorgt trainingen, workshops of presentaties bij organisaties binnen de doelgroep. Het trainings- en belevingscentrum in Breda – dat we later dit jaar openen – kan hiervoor worden gebruikt.


Je komt te werken in ons Team Weerbaarheid en je werkt zowel vanuit het provinciehuis in Middelburg als vanuit het kantoor van de Taskforce-RIEC in Rijen.

Wie ben jij?

Jij kent de gemeentelijke of de provinciale wereld als geen ander en weet welke rol deze in de samenleving vervullen. En verder:

 • Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je bent bekend met bestuurlijke advisering en processen binnen de overheid en hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je hebt inhoudelijke kennis van Veilige Publieke Taak en bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen op dit gebied.
 • Je kunt goed luisteren en bent analytisch sterk.
 • Je bent een netwerker en verbinder.
 • Je kunt strategische doelen goed vertalen naar de praktijk en vice versa.
 • Je bent proactief en dienstverlenend naar de doelgroep.
 • Je hebt lef en durft partijen aan te spreken op hun handelen of het uitblijven daarvan.
 • Je bent zichtbaar, pikt signalen op en zoekt continu de verbinding in de samenwerking met anderen.
 • Je kunt (schijnbare) tegengestelde belangen herkennen en bent in staat om desondanks gezamenlijke doelstellingen te formuleren en resultaten te bereiken.
 • Je bent gesprekspartner op alle niveaus, bestuurlijk en ambtelijk.
 • Je gaat graag op pad naar de diverse partners.

Wat bieden wij?

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland opereert in een uitdagende werkomgeving, we hebben een plezierige werksfeer en een interessant, boeiend werkterrein dat constant in beweging is. Check onze LinkedIn-pagina voor een kijkje in de keuken. Detachering vanuit je huidige werkgever is een mogelijkheid. In dit geval blijf je in dienst van de eigen organisatie en behoud je de rechtspositie van de uitlenende organisatie (jouw werkgever).

Ook is indiensttreding bij Stichting Taskforce-RIEC mogelijk. Bij indiensttreding bedraagt het salaris, afhankelijk van het kennisniveau en ervaring maximaal schaal 11 (min. € 4.020,- en max. € 5.725,- bruto per maand). De aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor een periode van één jaar. Een veiligheidsscreening maakt deel uit van de plaatsingsprocedure.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Christina Klumpenaar van de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 06-52794119 of Frank Stehouwer van de provincie Zeeland, telefoonnummer 06-50419161. Beide contactpersonen vervangen elkaar bij afwezigheid. Met vragen over het selectieproces kun je contact opnemen met Menno van der Meulen, telefoonnummer 06-46170174.

Solliciteren

Je kunt je sollicitatiebrief en CV tot uiterlijk 1 oktober 2023, 12:00 uur sturen naar . Sollicitaties worden na ontvangst meteen in behandeling genomen. De eerste gesprekken vinden plaats op 13 oktober tussen 9 en 13u. Zodra de vacature is ingevuld, wordt de openstelling en publicatie beëindigd. Een veiligheidsscreening maakt deel uit van de plaatsingsprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.